Od 25.05.2020 r. zgodnie z potrzebą wsparcia, wynikłą w ramach prowadzonego doradztwa zawodowego i powstałych IPD, uruchomione zostanie kolejne szkolenie dla Uczestników projektu – pracownik gospodarczy. Szczegóły realizowanego wsparcia znajdują się w zakładce PROJEKT+/HARMONOGRAMY.

Written by administrator