Opracowanie IPD – Indywidualny plan działania (IPD)/analiza potrzeb, realizacja spotkań z doradcą zawodowym.

 

 


Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, realizacja spotkań z pośrednikiem pracy.

 


Szkolenia/kursy zawodowe wraz z egzaminami.

 

Staże.

28.10.2019 zestawienie udzielanych wsparć harmonogram – Staże nr RPZP.06.05.00-32-K016_18 St