Od 21.10.2019 r. kolejne szkolenie dla Uczestników projektu z zakresu prac biurowych i obsługi komputera. Szczegóły realizowanego wsparcia znajdują się w zakładce PROJEKT+/HARMONOGRAMY.
Czytaj dalej...
Każdy nowy Uczestnik/czka projektu otrzymuje również wsparcie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo pracy odbywa się po obraniu ścieżki zawodowej zgodnej i wynikającej z IPD. Ma charakter ciągły (poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu) w ramach, którego każdemu Uczestnikowi/czce projektu przedstawione zostają minimum 3 oferty ...
Czytaj dalej...
Każdy nowy Uczestnik/czka projektu rozpoczyna w nim udział od opracowania IPD (poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu). W ten sposób określana jest ścieżka wsparcia zawodowego Uczestnika/czki w ramach projektu. Spotkania z doradcą zawodowym realizowane są w trybie ciągłym a szczegóły realizowanego wsparcia znajdują się w zakładce PROJEKT+/HARMONOGRAMY. Możliwe formy wsparcia ...
Czytaj dalej...
Uczestnicy projektu szkolą się z zakresu ogrodnictwa i konserwacji terenów zielonych. Szczegóły realizowanego wsparcia znajdują się w zakładce PROJEKT+/HARMONOGRAMY
Czytaj dalej...
Również na początku października przeprowadzone zostanie szkolenie„Ogrodnik – konserwator terenów zielonych” 😉
Czytaj dalej...
Na początku października rozpoczynamy kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
Czytaj dalej...

IPD

Pierwsze wsparcie w ramach projektu IPD Obecnie rozpoczęliśmy realizacje spotkań z doradcą zawodowym w celu stworzenia dla 20 pierwszych Uczestników/czek projektu Indywidualnych planów działań (IPD). Aktualny Harmonogram realizowanych/udzielanych wsparć zamieszczany jest w zakładce PROJEKT +.
Czytaj dalej...
Rekrutujemy Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników/czek do projektu. Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli chcesz być osobą pracującą, zgłoś się!!!!
Czytaj dalej...
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast