Sierpień 1, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Rekrutujemy


Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników/czek do projektu. Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jeżeli chcesz być osobą pracującą, zgłoś się!!!!

Pomożemy Ci w aktywnym poszukiwaniu pracy, wesprzemy m.in. działaniami na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia (doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy), które w konsekwencji ma na celu zatrudnienie.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne!!!

Written by administrator