PROJEKCIE

img
img
img

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+

 

Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+” numer RPZP.06.05.00-32-K016/18, realizowany jest przez J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch (Beneficjenta Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dowiedz się więcej na temat projektu

Poznaj warunki przyjęcia uczestników

Sprawdź czas realizacji projektu


FORMY WSPARCIA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA - ANALIZA POTRZEB
KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINAMI
DODATKOWE WSPARCIE UCZESTNIKA PROJEKTU
DODATKOWE ŚWIADCZENIA


   

Dołącz do Projektu już dziś!

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+ - Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast